Zo ernstig is het lek van Faris K. in beveiliging Geert Wilders daadwerkelijk

0
Terrorist binnen voornaamste beveiligingsgroep Nederland?!

Het kwam gisteren rustig de nieuwsredacties binnen; de beveiliging rondom de partijleider van de PVV heeft een ernstig lek vertoond. Een lid van het DBB, Faris K. verantwoordelijk voor de beveiliging van prominenten als Geert Wilders is aangehouden. De man, door de staat aangesteld als verkenner voor deze dienst om de routes en locaties te waarborgen op het gebied van veiligheid, dreiging en uitvalswegen, lijkt in contact te staan met criminele organisaties aan wie deze gevoelige informatie kan worden door gespeeld.

“Hebben we het niet eerder over een terroristische beraming in plaats van een beveiligingslek?!”

Gedurende het verloop van de dag schemerde steeds meer door hoe ernstig de situatie eigenlijk is. Het NRC onthulde woensdag de betrokkenheid van deze Marrokaans-Nederlandse agent. Vanuit de functie die werd bekleed had hij toegang tot velerlei vertrouwelijke politiesystemen. Paniek zaaien hoeft niet, maar naïef zijn kunnen we ons absoluut niet veroorloven. Hebben we het niet eerder over een terroristische beraming in plaats van een beveiligingslek?

Geert Wilders is zijn leven niet zeker

Faris K. zou de informatie daadwerkelijk hebben verhandeld middels een bevriende tussenpersoon. Hoe gevoelig is deze informatie nu echt? Niet bekend gemaakt is of zijn de namen van de criminele organisaties die de informatie omtrent de where-abouts van blonde Geert kregen doorgespeeld, maar wel dat deze wordt of worden verdacht van heling en/of witwassen. Deze geld producerende criminele activiteiten gelden vaak als financiering voor grotere criminele en/of terroristische netwerken. Het viel de recherche op dat deze organisatie over verdacht veel en vertrouwelijke gegevens beschikte. Doormiddel van terug rechercheren kwamen zij uit bij Faris K.Om meteen maar het ergste scenario denkbaar te schetsen kan de locatie doorgeven waar een explosief het beste geplaatst kan worden of waar een schutter of belaging de meeste kans van slagen heeft. Het meest waarschijnlijk is echter dat hij informatie verstrekt over routes en tijden die een aanslag of liquidatie in de kaart spelen. Op welke momenten wordt Geert even niet of het minst intensief (strategisch) beveiligd? Deze man kon daarvan de beste inschatting maken.

Het meest aannemelijk is dat de beveilingsbeambte daarvoor flink geld is geboden, waarschijnlijk weet hij niet eens aan wie deze informatie werd doorgespeeld. Iemand in een dergelijke positie spreekt niet met een terrorist af in een schimmig koffie tentje zoals in de serie Homeland; daar duikt altijd bewijs van op. Daarvoor bestaan protocollen via zogenaamde informatiemakelaars, meestal via een of meer schakels. De gewenste intel wordt op een USB stick achtergelaten bijv. of digitaal en versleuteld verstuurd.

‘De pijn zit nu vooral in het feit dat iemand op die plek zoiets kon doen’

Het kan echter ook zijn dat het om een infiltrant gaat die willens en wetens, jaren geleden de dienst is binnengedrongen vanuit een radicale groepering en reeds van meet af aan deze kwade intenties als inzet voerde. Je kunt je echter afvragen wat erger is; dat zo iemand een dergelijke dienst kan infiltreren of dat iemand in zo’n positie uiteindelijk omkoopbaar blijkt. Dat vind ook Jan Struijs, voorzitter van vakbond NPB. ‘De pijn zit nu vooral in het feit dat iemand op die plek zoiets kon doen’.

Je zou je kunnen afvragen of deze beveiliger, tenzij afgeperst met een gegijzelde vrouw en kinderen, niet per definitie een terrorist is. Hij had hoe dan ook kunnen weten dat deze informatie enkel tot doel zal hebben om Geert Wilders, die op dit moment bovenaan in de peilingen staat met zijn partij voor de eerstvolgende verkiezingen volgende maand, om het leven te brengen. Wellicht dus wel een aanstaande premier van Nederland. De link naar Pim Fortuyn is snel gelegd.

Het is in bijna alle gevallen naïef te noemen dat Geert Wilders geen gevaar heeft gelopen door dit lek zoals wordt gesteld door korpschef Erik Akerboom. Hoogstens dat er op een specifiek moment geen directe aanleiding is dit te denken. In de praktijk is het natuurlijk bijna onmogelijk hoe eenmaal gelekte informatie zich digitaal of mondeling verspreid. Dat hoeft ook niet enkel over de routes en plaatsen gaan die PVV-voorman Geert Wilders bezoekt, hetgeen tot de primaire taak behoorde van Faris K., maar kan ook ingaan op de dagelijkse gang, gebruiken en  rituelen van Geert en eigenlijke alle informatie en protocollen die de dienst bewaken en beveiligen erop na houdt. Elke fractie aan informatie kan Wilders met de dood moeten bekopen.

Politie informatie immers, is het zwarte goud

Het kan ook nog zijn dat er geen organisaties met een terroristisch oogmerk in het spel zijn, maar dat de belanghebbenden zoals gesteld informatiemakelaars zijn die op het zogeheten deep cq dark web, dergelijke informatie verkopen aan de hoogste bieder. Politie informatie immers, is het zwarte goud, zo stelt ook Johan Struis. Waarschijnlijk valt daar meer aan te verdienen dan aan creditcardgegevens van drie maanden oud…

Het is dan ook een heel concrete (terroristische) (be)dreiging van onze rechtsstaat en democratie, de meest ernstige in tijden… bron: NRC, http://nieuws.tpo.nl/Comments are closed.