Zal Erdogan zich iets aantrekken van een EU​-onderzoek​​?

0

Wat velen reeds lang aan zagen komen gaat ook daadwerkelijk gebeuren. De uitslag van het referendum dat uitviel in het voordeel van de zittende premier Recep Tayyip Erdogan, wordt betwist. Door de oppositiepartij natuurlijk; dat is op zich geen nieuws, maar ook de EU wil nu dat er onderzoek wordt gedaan. Er bestaan zeer concrete aanwijzingen die aannemelijk maken dat het verloop van de stemmingen niet eerlijk is verlopen.

Zo zouden er in de aanloop al geen eerlijke kansen hebben bestaan om de standpunten te verkondigen (duh). Al direct na de mislukte coupe zag de Turkse premier kans om veel van zijn tegenstanders achter slot en grendel te zetten; ook verving hij hij rechters en andere hooggeplaatste ambtenaren voor meer conservatieve volgers van zijn regime bepalingen. Kritische journalisten werden van straat geronseld en de mond gesnoerd. Tegen de tijd dat Erdogan met zijn plannen tot hervorming komt; want daar komen de wetswijzigingen wel op neer, zijn veel van zijn opponenten geblokkeerd of buitenspel gezet om hem tegen te werken. Propaganda-time!

Een referendum om tot een soortelijke dictatuur te komen; lijkt de weg van de minste weerstand; het is dan immers de wil van het volk. Voor Turkije en diens welvaart heeft Erdogan reeds veel betekent. Het sterk nationalistisch Turkije heeft dus ook minder reden ten opzichte van de objectieve (vrije) en kritische mindset van de West-Europeaan om eventuele wantrouwen jegens Erdogan te beklemtonen.
Het referendum echter is wel erg nipt gewonnen en de gang van zaken die tot deze uitslag leiden bevat aannemelijke indicaties dat dit niet een juiste reflectie is van een eerlijk gehouden referendum. Was de vooropzet die het tegen geluid dimde reeds een sterke factor de uitslag met een scheef oog te beschouwen; er zijn tal van andere situaties die zich zouden hebben voorgedaan waaruit zou kunnen blijken dat er gesjoemeld zou kunnen zijn.

Laten we eerlijk zijn; zoals met de coupe; gebeurde dat ook hier quasi opzichtig. Een rijke melange van media beïnvloeding, productie van alternatieve feiten en glasharde ontkenning zoals ook in dit geval door de Turkse autoriteiten, heeft ertoe geleid dat eigenlijk maar weinigen zeker zijn dat alles wel netjes is verlopen. Er bestaan geluiden over onafhankelijke waarnemers die niet toegelaten werden tot stembureaus en het uitoefenen van druk voor de deuren van ander mediabureaus ten gunste van een ‘Evet’. Het grootste schandaal dat nu echter het verschil zou hebben kunnen gemaakt is het plotselinge toestaan van ongestempelde stemformulieren. Deze behoren te worden gestempeld door het bureau om deze geldig te maken; het zou gaan om miljoenen stemmen.

Laten we eerlijk zijn; wanneer je zoveel middelen en geld, het budget voor het evet-kamp was werkelijk ongelimiteerd, aanwend, je alle belangrijke media en tegen geluiden buitenspel hebt weten te zetten en uiteindelijk nog maar met 51% weet te winnen; mag je gerust spreken van een blamage, althans dat vind de buitenstaander. voor Tayyip maakt het helemaal niets uit; 51 of 91%; feit is dat op basis van deze uitslag zijn macht zal uitbreiden; enkelhoofdig gezag kan uitoefenen en beslissingen buiten iedereen om kan doen. Ook heeft hij aangegeven de invoering van de doodstraf te heroverwegen.
Zal Erdogan zich iets aantrekken van een onderzoek door de EU naar het referendum? Ik denk het niet; de geluiden zullen talrijk zijn, maar zolang hij geen onderdeel van de EU is, wie is deze EU dan om hem op het matje te roepen? Dit schaakspel dat bestaat uit alle gebeurtenissen van het afgelopen jaar was misschien al wel een jaar daarvoor volledig geanticipeerd. Het is een strategie die dezelfde bravoure en machtsvertoon uitstraalt als die van Poetin en zijn opstelling in Oekraïne. Zou Erdogan en zijn regering enkelhandig ook wel in staat zijn een dergelijk complex plan te initiëren of heeft hij misschien zelfs hulp. Wat betekent de snelle felicitaties van Trump aan het adres van Erdogan? Het mondiaal spelletje van wie is de mol is zoals het populistische tv-programma misschien wel even ondoorgrondelijk. Doet ej afvragen en gissen naar the end-game, waar gaat dit alles eindigen voor Turkije an sich, diens schakelpositie op de grens van de EU met het Midden-Oosten en met de verhoudingen tussen de belanghebbende partijen in deze omgeving enerzijds en Rusland en Amerika anderzijds?

Comments are closed.