Is het tijdperk van Mainstream Media ten einde?

0

Steeds vaker duikt er bewijs op van zogeheten false media en hun fake nieuws, nepmedia, georchestreerde nieuwsgeving om politieke filosofieën te bekrachtigen. Allemaal heeft de gevestigde orde president Trump belachelijk gemaakt om de vele aantijgingen die hij heeft gedaan jegens diezelfde media; van kinderachtig tot complotdenkerij. Nu blijkt dat hij het toch aardig bij het juiste eind heeft want het gebeurd echt, maar dat wordt dan voor het gemak niet genoemd in diezelfde main stream media die deels bepalen wat jij denkt..

Nee, ik ben geen fan van the Donald, want daar moet je dan blijkbaar weer onmiddellijk bang voor zijn. Wanneer je iets van de president goed- dan wel afkeurt, maakt je dat in de publieke opinie onmiddellijk een voor- of tegenstander. Zwart of wit, je kunt het niet gewoon eens zijn met de feiten; alles is gekleurd. Je kunt het een ergernis vinden, maar het is nu eenmaal een menselijk gewortelde pijler voor menselijke beïnvloeding; consistentie. Mensen willen consistent zijn wist ook onderzoekspsycholoog Cialdini die het aspect aan een zestal beinvloedingstrategien toevoegde die nog steeds verantwoordelijk zijn voor het grootste deel aan marketingstrategien. Wanneer je eenmaal openlijk een standpunt hebt ingenomen, hetgeen nu meer gebeurd dan ooit door het gebruik en karakter van Social Media, willen we daar in blijven geloven. We willen consistent zijn als mens en daaraan zijn we meer gecommitteerd dan aan de waarheid.

Moedwillig het feit weggelaten dat men de mannen duidelijk heeft horen roepen “Dit is voor Allah”

We zien een video, een interview, een reportage en vormen daarover een mening. Zo ook naar aanleiding van neppe berichten. CNN was de afgelopen week hevig in het nieuws, behalve in mainstream media natuurlijk. Zij ensceneerden een situatie van een handjevol islamitische protesteerders die dusdanig werden geregisseerd dat het een hele menigte moest lijken. In de berichtgeving rondom de aanslag in London werd in het rijtje met ‘What we know so far’, moedwillig het feit weggelaten dat men de mannen duidelijk heeft horen roepen “Dit is voor Allah”. De Britse media knipte bepaalde zinnen of typerend woordgebruik uit toespraken van Theresa May en zelfs onze eigen NOS blijft er niet van gevrijwaard… We zien wat de mainstream media en dan vooral wat de marionetspelers daarachter willen dat we zien en horen.

Maar wie zegt dat we het moeten geloven dat de CNN het protest in scene heeft gezet? Misschien was dit juist wel een contra media offensief die handig inspeelt op het uitlekken van een video waarop het zo lijkt dat. Tegen de tijd dat we erachter komen dat dat juist nep is; is het kwaad toch al geschied. Ik wil maar aangeven dat je niet meer (kunt) weten welke media je nog moet geloven en als je dat beseft kan het best verwarrend zijn. Wat we vooral moeten blijven doen is kritisch zijn; vooral naar onszelf. Leren is niets anders dan het bijstellen van je mening en je kunt ook congruent zijn in het bijstellen van je mening. Het enige dat ik je echt kan adviseren is stop gewoon met tv-kijken en ontwijk main stream media sowieso. De belangen in verreweg de meeste van deze stations zijn te ver verwikkeld met politiek en commercie dat de waarheid er al lang niet meer toe doet. Feiten worden afgespeeld in een volgorde of gepaard met een voice-over waardoor je interpretatie van zaken vaak anders is dan de werkelijkheid.

Wordt jij niet ook moe van main stream media? Geloof jij nog wat je ziet op het nieuws of denk je dat er een beeld wordt geschetst van hoe men wil dat je de wereld ziet? Weet je wat ik wel zou willen zien; dat serieuze nieuwskanalen niet hun versie van de waarheid kiezen, maar speculeren durven over de meest plausibele scenario’s want niets is soms wat het lijkt. Maar als de main stream media niet meer mainstream is, wat is dan mainstream media? Niets is wat het lijkt…

Comments are closed.