CDA leider Buma minacht het volk

0

Het eerste wapenfeit van het nieuwe kabinet is op zijn minst een landmijn in het kiezersveld. In een interview met de volkskrant kondigde Buma aan, overtuigd dat hij namens het gehele kabinet sprak; dat de uitslag van een referendum over de sleepnet sowieso genegeerd zal worden. Aanleiding hiertoe is het voornemen het raadgevend referendum te schrappen zoals aangekondigd in het regeerakkoord. Nee, op de mening van het gepeupel zit de volksvertegenwoordiging niet te wachten.

Die beslissing zelf is op zijn minst discutabel. 70% van de mensen wil immers meer inspraak en dat geldt ook voor de achterban van de regerende partijen. De democraten ’66 nota bene, fungeerden als de geuzen die deze wet hebben afgedwongen en het lijkt dan ook een belediging van de loyaliteit en intelligentie van diens eigen achterban dit vanuit de regeerzetel de kop in te helpen/ laten drukken. Hans van Mierlo zou zich omdraaien in zijn graf….
Lafjes verschuilt Pechtold zich dan ook achter zijn coalitiepartners en wil er geen publieke uitspraken over doen; niet voordat hij weet of het referendum over de sleepnet wet die op handen is, definitief doorgang zal vinden. Alsof dat zijn mening over de situatie zal beïnvloeden?! De uitspraak van Buma lijkt tegelijkertijd dan ook een mes in de rug van diens coalitiepartner waarmee ze duidelijk wil maken dat D66 de onderliggende en zwichtende partij is en tot dusver heeft hij geen ongelijk. Of een dergelijk reaguursel een juist en solidair signaal is aan het adres van je mede-regeerder, slechts enkele dagen in het zadel, valt te betwisten en zegt misschien meer over de christen democraat.

Het regeerakkoord vermelde nog dat ‘de volksraadpleging voorlopig zou worden geparkeerd’. Buma spreekt nu van ‘een restant uit het verleden’. Een wezenlijk andere interpretatie die natuurlijk alles van doen heeft met de voor politiek Den Haag, alias Rutte II, onwenselijke uitkomst van het Oekraïne referendum. Het volk stemde overtuigend tegen, Rutte durfde lang geen kleur te bekennen, en gaf ons het bewijs loyaler te zijn aan de EU, dan aan diens eigen volk. Niet dat hij daarvoor uitkwam. Pas op het laatst mogelijke moment kwan hij daarvoor uit, denkend dat dit uit zou stralen hoe serieus hij de kwestie neemt of hopend dat men zich er inmiddels bij had neergelegd of zich onverschillig op zou stellen. Een prachtig instrument zo een referendum, behalve wanneer het volk er anders over denkt dan de zittende macht. De democratie in essentie kan immers toch niet meer dan schijn zijn?!

We zouden vertrouwen moeten hebben in onze volksvertegenwoordigers, zij zijn immers gekozen door het volk, toch? Zij hebben het recht verworven om namens ons allen te spreken, toch? Maar diezelfde politiek leiders zeggen nu, de geldende wet ondermijnend, niets te maken te hebben met de mening van het volk. Dat heeft meer weg van een dictatuur dan van een democratie is het niet?

Comments are closed.