Browsing: Actueel

Actueel

Nieuwsorganisaties forceren opinie in politieke kwesties

In een democratie waar het maatschappelijk debat afhankelijk is van hoor en wederhoor is het schetsen van een juist beeld van de werkelijkheid onontbeerlijk. Het debat heeft als doel elkaar te leren begrijpen en op die manier tot elkaar te komen. Jammer genoeg is de prevalentie van politieke vooringenomenheid dermate hoog dat het vertrouwen van het publiek afbrokkelt.

Actueel

Geen seks zonder PGB

Wat vinden jullie? Kan PGB voor seks worden gebruikt? Het afschaffen van het persoonsgebonden budget…

1 2 3 4 5 17